ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ‘ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਲੋਟਪੋਟ

ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ‘ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਲੋਟਪੋਟ