ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆ”

Kapil sharma would be wife bengal ceremony in Jalandhar