ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੰਝ ਪਛਾੜਿਆ ਅਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਨੂੰ

ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੰਝ ਪਛਾੜਿਆ ਅਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਨੂੰ