ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਜਲਦ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ‘ਚ ਕਦਮ

Jordan Sandhu all set to enter into Pollywood