ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ, ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ, ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ