“ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ ” ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਤਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ !

"ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ " ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਤਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ !