ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਇਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗੀਤ

ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਇਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ