ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ || DAILY POST PUNJABI ||