ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ‘ਨਿੰਜਾ’ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਡੈਬਿਊ

ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, 'ਨਿੰਜਾ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡੈਬਿਊ