ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ