ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ
begum sakina