‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ,ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਧਮਕੀਆਂ’ !

Councillor raped girl since 13 years in Kapurthala