ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਜੋਖਿਮ ‘ਚ ਪਾਈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ

bus conductor put students life in danger while learing driving