ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ

Australian Mayor enjoyed festival of Lohri in Chandigarh