ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਮਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼

Amazon:Gandhi printed flip-flops for sale:DailyPostPunjabi