1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ…?

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ...?