‘ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਐਲਾਨ’ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

'ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਐਲਾਨ' ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ