ਸੁਣੋ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ…

ਸੁਣੋ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ...