ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’..ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ !

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'..ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ !