ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ