ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ