ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ