ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦਾ ਰੂਪ, ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ

ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦਾ ਰੂਪ, ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ