ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ

ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦਬਾਅ