ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੁਭ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ,ਖਰੀਦੀਆਂ ਪੱਗ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ 20 Rolls Royce ਕਾਰਾਂ

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੁਭ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ,ਖਰੀਦੀਆਂ ਪੱਗ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ 20 Rolls Royce ਕਾਰਾਂ