ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਪਾਹਿਜ, ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਥ, ਪਰ ਵੀਣਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ…

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਪਾਹਿਜ, ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਥ, ਪਰ ਵੀਣਾ