ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੀ IG ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਲਗਵਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਓਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ: ਜੀਰਾ

ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੀ IG ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਲਗਵਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਓਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ: ਜੀਰਾ