‘ਗੁਰੂਘਰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਗਈ ਕੁੜੀ’ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ !

'ਗੁਰੂਘਰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਗਈ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ !