ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ,ਕਿਹਾ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ’ !

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ,ਕਿਹਾ 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ' !