ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ‘ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ’ ? RTI ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ !

ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 'ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ' ? RTI 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ !