ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ…?

ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ...?