ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਰੋਹਬ..ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ !

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਰੋਹਬ..ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਹੋਇਆ