ਕਰ ਲਵੋ ਤਿਆਰੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, 4 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ

ਕਰ ਲਵੋ ਤਿਆਰੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, 4 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ