ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਰੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ,ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ !

ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਰੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ,ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ !