ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ- ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ….

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ- ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ....