ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਣੋ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਣੋ ਹੱਡਬੀਤੀ