ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਬਣਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ

Excess money charged at Toll Plaza in Fazilka