ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ…

Delhi High command to decide over Jakhar's issue