ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ - dailypostpunjabi.in