ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਮੀ’ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੇ

ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਪੰਮੀ' ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੇ