ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ Daily Post Punjabi