ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1639 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇੱਨਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।


tamil nadu capital: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1639 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇੱਨਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1639 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇੱਨਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1941 ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

berlin wall history: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1941 ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1941 ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Independence Day: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1974 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1765 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

British East India Company: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1765 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1765 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1983 ‘ਚ ਚੰਬਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Phoolan Devi Birth Anniversary: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1983 ‘ਚ ਚੰਬਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1983 ‘ਚ ਚੰਬਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1945 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1945 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1945 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1942 ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1942 ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।   ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1942 ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1945 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ‘Hiroshima’ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।

Atomic bombings of Hiroshima: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1945 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ‘Hiroshima’ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1945 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ‘Hiroshima’ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1961 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

Barack Obama Birthday: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1961 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1961 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1914 ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

Franco-Prussian War: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1914 ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1914 ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1876 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Pingali Venkayya ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Pingali Venkayya Birth Anniversary: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1876 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Pingali Venkayya ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1920 ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1920 ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1909 ‘ਚ ਰਾਈਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1909 ‘ਚ ਰਾਈਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1981 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਡਾਇਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1981 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਡਾਇਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2008 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ 21 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚ 56 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2008 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ 21 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚ 56 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ

23 ਜੁਲਾਈ 1856 ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ 1906 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ

Bal Gangadhar Tilak23 ਜੁਲਾਈ 1856 ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ 1906 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1775 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।

george washington American political leader: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1775 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1775 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1969 ‘ਚ Neil Armstrong ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਸਨ।

Neil Armstrong: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1969 ‘ਚ Neil Armstrong ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1969 ‘ਚ Neil Armstrong ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1827 ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Mangal Pandey Birthday: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1827 ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1827 ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2012 ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

rajesh khanna death anniversary: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2012 ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2012 ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ