Apr 07

ਯੋਗ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ?

ਅੱਜ- ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਤਲਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਮਨੇਜੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ

ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਰਮੀਂ ! ਗਰਮੀਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਓ

  ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਸੀ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੱਖੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਗੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ

Diabetes
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਬਚਾਓ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ..

ਆਮਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਮਿਠਾਸ ਸਾਡੇ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਖੂਨ ‘ਚ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਪੜ੍ਹੋ! ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ Cool – Style

ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਤਿੱੱਖੀ ਧੁੱੱਪ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏ.ਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ Comfortable ਵੀ ਰਹੋ

ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਪਣਾਓ ਇਹ Tips …. ਨਹੀਂ ਸੜੇਗੀ ਜੀਭ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਿੱੱਖਾ ਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ

5 Black Foods to eat for healthy and glowing skin
ਇਹ 5 ਬ‍ਲੈਕ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਰੰਗਤ ਪਾਓ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ  ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ,   ਸਿਹਤਮੰਦ ਬ‍ਲੈਕ ਫੂਡ ਬ‍ਲੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ?  ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣ

ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਮੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਬਾਰੇ … 1 . ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਲ,

Home-Remedies-for-Wrinkles
ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁੱੱਢੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ !

ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਟਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Social Gatherings ‘ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ

1 ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਪਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਇਹ ਉਪਾਅ

ਪਿੰਪਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਪਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਪਲ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ

ਟੈਟੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ Tips

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਟੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਟੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਵਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਟੂ ਦਾ ਜਮਕੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼

Benefits of eating Peanuts
ਜਾਣੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ…..

ਅਕਸਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈਂ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ? ਜਾਣੋ ਇਹ 5 ਉਪਾਅ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹੋ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਉਪਾਅ  – ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ ! ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਓਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਾ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਕਲੀ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਡੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ !!

ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਹਾਈ ਆਕ੍ਸੀਡੇੰਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ,ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ

ਜਾਣੋ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ‘ਚ ਦਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਇਡਾਂ ਪੜੋ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦਹੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨੁਕਸਾਨ !!

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਮੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਔਸ਼ਧੌਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ

ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ….!

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ‘ਚ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗੂਰ ਇੱਕ ਰਸੀਲਾ ਫੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਛੀਲਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਦਸੂਰਤ !

ਨਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚਹਿਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਦੋ – ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ

ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਾਅ

ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੋੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਲੋਸਟਰਾਲ ਐਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਯੋਗਾ, ਐਕਰਸਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਮ ਕਰਨਾ

ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਚਮਕਦਾਰ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ Tips…

ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਲੀਵਲੈੱਸ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। 1 . ਵਿਟਮਿਨ ਸੀ ਦੀਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਰੁੱਖੀ, ਬੇਜਾਨ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ