‘ਯਾਦੋਂ ਕੀ ਬਾਰਾਤ’ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ

‘ਯਾਦੋਂ ਕੀ ਬਾਰਾਤ’ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ Daily Post Punjabi-dailypostpunjabi.com

1 of 6