ਫਿਲਮ ‘ਟਿਊਬਲਾਈਟ’ ਦੀ ਸ਼ੂੁਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਫਿਲਮ ‘ਟਿਊਬਲਾਈਟ’ ਦੀ ਸ਼ੂੁਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ Daily Post Punjabi-dailypostpunjabi.com

1 of 7