‘ਰੰਗੂਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ

The 'Rangoon' promotions have kicked off and to talk about their film, the star cast visit

6 of 6
ਕੰਗਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ traditional look ‘ਚ