ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ) - dailypostpunjabi.in

1 of 6
The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe boarding the Shinkansen bullet train to Kobe from at Tokyo Station, in Japan on November 12, 2016.