ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾੜ੍ਹਿਆ ਸਿਰ,ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ

ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾੜ੍ਹਿਆ ਸਿਰ,ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ