ਇਸ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਭੱਜਕੇ ਆਏ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ !

ਇਸ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਭੱਜਕੇ ਆਏ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ !