ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ…

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ...